به گزارش تبریزمن، طبق اخبار رسیده از خبرنگار ما در استادیوم یادگار امام تبریز، بیش از دو هزار نفر در اطراف استادیوم و کنار گیت های بلیط فروشی حضور دارند.

بلیط فروشی از ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد. همچنین در های ورزشگاه نیز در همین ساعت بر روی هواداران گشوده می شود.

باید منتظر ماند تا دید مسئولین با توجه به حضور پرشور و پرتعداد هواداران بلیط فروشی را زود تر آغاز خواهند کرد یا نه!

IMG_۲۰۱۵۰۵۱۵_۰۹۴۱۵۷ IMG_۲۰۱۵۰۵۱۵_۰۹۴۲۰۰ IMG_۲۰۱۵۰۵۱۵_۰۹۴۲۰۶ IMG_۲۰۱۵۰۵۱۵_۰۹۴۲۰۹


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :