فردا روز تعیین سرنوشت ترکیب خانه ملت توسط خود مردم است، به طوری که حضور حداکثری در پای صندوق های رای می تواند در آینده فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و سیاست خارجی کشورمان تاثیر بسزایی داشته باشد، اما حضور نسل آینده ساز اندکی بیش از سایر اقشار است.

تبریزمن، سرویس سیاسی: حضور جوانان در عرصه فعالیت های اجتماعی نشان دهنده پویایی و تحرک این قشر از جامعه است، حضوری که می تواند تأثیر بسیاری بر حرکت دیگر اقشار جامعه گذاشته و پایه های مشارکت اجتماعی در کشور را تقویت نماید.

ایامی که کشورمان در آستانه برگزاری انتخابات قرار دارد نشاط و حضور جوانان نیز افزایش پیدا کرده و این مشارکت از اهمیت فراوانی برخوردار است، در اصل، انتخابات فرصتی مناسب برای نشان دادن نقش شهروندان در حیات اجتماعی و مشارکت آنها برای پیگیری مطالباتشان است.

لذا این فرصت با انتخاب درست افراد بر اساس برنامه ها و عملکرد شخصیت ها و گروه های سیاسی به دست می آید. برای انتخاب باید به این ملاک ها توجه کرد، چرا که قرار است افراد منتخب، در قالب سلایق سیاسی خود فردای انتخابات در نقش نمایندگان مردم، نقشی ویژه و پراهمیت در پارلمان بر عهده بگیرند یعنی به عبارتی دیگر پیگیر مطالبات مردم باشند و به دور از هیجانات سیاسی یا علایق حزبی به جامعه کمک کنند.

در نتیجه در انتخاب افراد باید دقت نظر فراوان داشت و با استفاده از شاخص ها و ملاک های درست، نمایندگان مورد اعتماد خود را روانه مجلس کرد و فریب انواع و اقسام هجمه های بی انصافانه را نخورد.

واقعیت این است که نسل جوان با توجه به روحیه خود، تحرک فراوانی در انتخابات دارند، نشانه های این تحرک را می توان در بستر حیات اجتماعی به خوبی مشاهده کرد، این تحرک و این حضور، ارزنده است و نشان می دهد که جامعه از نظر مشارکت اجتماعی در وضعیت خوبی به سر می برد و شهروندان متوجه نقش تاثیرگذار خود در برنامه ریزی های کلان جامعه شده اند.

سوق دادن جوانان به سمت انتخاب درست تنها زمانی امکان پذیر است که شناخت درستی از معیارهای این انتخاب صحیح وجود داشته باشد که امیدوارم شهروندان تبریزی به این امر واقف بوده باشند!

در خاتمه ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد با اینکه در فضای رقابت انتخاباتی، بسیاری از شهروندان بر اساس علایق خود تصمیم می گیرند اما، ارایه اطلاعات درست درباره شاخص ها و ویژگی های افراد مناسب و تاثیرگذار، ارزشمند است و می تواند به شهروندان و به ویژه جوانان در تصمیم گیری ایده آل منتخبان خود کمک کند تا افرادی که دلسوز شهر و زادگاه خود هستند جهت خدمت به خانه ملت راه یابند!

یادداشت: شهرام صادق زاده


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :