دونده تبریزی بهمراه تیم ملی دو و میدانی برای شرکت در بیست و یکمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا راهی چین شد.

به گزارش تبریزمن، سجاد هاشمی دونده تبریزی تیم ملی به همراه یازده دو و میدانی کار کشور یکشنبه شب راهی ووهان محل برگزاری این دوره از رقابت ها شدند و قرار است احسان حدادی نیز از یوجین آمریکا خود را به چین برساند تا در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کند.

حضور مریم طوسی (دوهای ۲۰۰ و ۴۰۰ متر)، سپیده توکلی (هفتگانه) و فاطمه خیاطی (پرتاب دیسک) در بخش زنان و کیوان قنبر زاده (پرش ارتفاع)، سبحان طاهرخانی (پرش طول)، احسان حدادی و محمود صمیمی (پرتاب دیسک)، پژمان قلعه نویی (پرتاب چکش)، مسلم نیادوست (۱۵۰۰ متر)، حسین کیهانی (سه هزامتر با مانع)، رضا قاسمی (۱۰۰ و ۲۰۰ متر)، سجاد هاشمی و مهدی زمانی (۴۰۰ متر) در بخش مردان، نمایندگان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا هستند.

برنامه رقابت های ورزشکاران ایرانی در این دوره از مسابقات به شرح زیر است:

** چهارشنبه ۱۳ خرداد

مردان:

۴۰۰ متر مقدماتی- ساعت ۱۵:۴۰ (۱۲:۱۰ به وقت ایران)

۱۰۰ متر مقدماتی- ساعت ۱۷:۲۵ (۱۳:۵۵ به وقت ایران)

۱۵۰۰ متر فینال- ساعت ۱۸:۱۵ (۱۴:۴۵ به وقت ایران)

۱۰۰ متر نیمه نهایی- ساعت ۱۸:۵۰ (۱۵:۲۰ به وقت ایران)

۴۰۰ متر نیمه نهایی- ساعت ۱۹:۳۰ (۱۶ به وقت ایران)

زنان:

۴۰۰ متر مقدماتی- ساعت ۱۶:۱۰ (۱۲:۴۰ به وقت ایران)

۴۰۰ متر نیمه نهایی- ساعت ۱۹:۵۰ (۱۶:۲۰ به وقت ایران)

** پنجشنبه ۱۴ خرداد

مردان:

پرش طول- ساعت ۱۶ (۱۲:۳۰ به وقت ایران)

پرتاب چکش- ساعت ۱۶:۲۰ (۱۲:۵۰ به وقت ایران)

۴۰۰ متر فینال- ساعت ۱۷:۲۰ (۱۳:۵۰ به وقت ایران)

۱۰۰ متر فینال – ساعت ۱۹:۱۰ (۱۵:۴۰ به وقت ایران)

زنان:

۱۰۰ متر هفتگانه (۱) – ساعت ۹:۳۰ (۶ به وقت ایران)

پرش ارتفاع هفتگانه (۲) – ساعت ۱۰:۳۰ (۷ به وقت ایران)

پرتاب وزنه هفتگانه (۳) – ساعت ۱۷ (۱۳:۳۰ به وقت ایران)

پرتاب دیسک – ساعت ۱۷ (۱۳:۳۰ به وقت ایران)

۴۰۰ متر فینال- ساعت ۱۷:۴۰ (۱۴:۱۰ به وقت ایران)

۲۰۰ متر هفتگانه (۴) – ساعت ۱۹:۵۰ (۱۶:۲۰ به وقت ایران)

** جمعه ۱۵ خرداد

مردان:

سه هزار متر با مانع- فینال ۱۸:۴۰ (۱۵:۱۰ به وقت ایران)

زنان:

پرش طول هفتگانه (۵) – ساعت ۹ (۵:۳۰ به وقت ایران)

پرتاب نیزه هفتگانه (۶) – ساعت ۱۰ (۶:۳۰ به وقت ایران)

۸۰۰ متر هفتگانه (۷)- ساعت ۱۸:۲۰ ( ۱۴:۵۰ به وقت ایران)

شنبه ۱۶ خرداد

مردان:

۲۰۰ متر مقدماتی- ساعت ۱۵:۴۵ (۱۲:۱۵ به وقت ایران)

پرتاب دیسک – ساعت ۱۶ ( ۱۲:۳۰ به وقت ایران)

۲۰۰ متر نیمه نهایی- ساعت ۱۷:۳۰ ( ۱۴ به وقت ایران)

زنان:

۲۰۰ متر مقدماتی- ساعت ۱۶:۱۵ (۱۲:۴۵ به وقت ایران)

۲۰۰ متر نیمه نهایی- ساعت ۱۷:۵۵ (۱۴:۲۵ به وقت ایران)

** یکشنبه ۱۷ خرداد

مردان:

پرش ارتفاع- ساعت ۱۴:۳۰ (۱۱ به وقت ایران)

۲۰۰ متر نهایی- ۱۴:۴۵ ( ۱۱:۱۵ به وقت ایران)

زنان:

۲۰۰ متر فینال- ۱۴:۵۵ (۱۱:۲۵ به وقت ایران


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :