به گزارش تبریزمن، همزمان با روزهای داغ نقل و انتقالات بازیکنان در فوتبال خبرهایی از مذاکرات باشگاه های تبریزی با برخی بازیکنان به گوش میرسد که البته صحبت و سقم هیچ کدام معلوم نیست و باشگاه هم تابحال نسبت به هیچ کدام از این اخبار واکنش خاصی نشان نداده است.

آنچه باشگاه تاکید خاصی روی آن دارد مربوط به لیست بازیکنان درخواستی تونی می باشد که البته در مورد حضور قطعی وی در تبریز نیز گمانه زنی های زیادی وجود دارد ولی آنچه امروز توانست خبری شوکه کننده باشد مربوط به حضور سه بازیکن خارجی در تبریز برای مذاکره با باشگاه می باشد که طبق شنیده ها این افراد از سوی تونی به باشگاه معرفی شده اند.

طبق اخبار شنیده شده یک بازیکن ژاپنی و دو بازیکن برزیلی این روزها با حضور در بتریز در حال مذاکره با باشگاه هستند.البته نه خبری از سطح کیفی این بازیکنان هست و نه خبری از نام و نشان آنها و فقطملیت این سه بازیکن تا به بدین لحظه مشخص شده است.این درحالیست که هنوز هیچ منبع رسمی از سوی باشگاه حضور این بازیکنان در تبریز را تائید نکرده است.

گفته میشود بازیکنان خارجی یکی دو روز است که در تبریز به سر میبرند و مذاکراتی هم با باشگاه داشته اند ولی هنوز به نتیجه ای نرسیده اند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :