به گزارش تبریزمن،رهبران کشورهای جهان، از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران در هفتادمین نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کردند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :