به گزارش تبریزمن،سازمان پسماند شهرداری تبریز با هدف نهادینه کردن فرهنگ بازیافت پسماند در خانواده ها با آموزش کودکان و نوجوانان، جشن بزرگ بازیافت را با حضور گروه نمایش تلویزیونی فیتیله برگزار کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150


این خبر را به اشتراک بگذارید :