به گزارش تبریزمن، تصاویر زیر مهدی کیانی را در یکی از مدارس فوتبال شهر تبریز نشان می دهد که امروز در آن حضور پیدا کرده است. گفته می شود مهدی کیانی در لیست فصل آینده باشگاه حضور نداشته و پرسپولیس، یکی از گزینه های احتمالی او برای حضور در سطح اول فوتبال کشور برای فصل آینده می باشد.

photo_2015-06-27_03-27-12

photo_2015-06-27_03-27-17

photo_2015-06-27_03-27-21


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :