آرتان فربختی پدیده موسیقی آذربایجان در تحریریه تبریزمن حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: آرتان فربختی، هنرمند خردسال تبریزی که به واسطه درخشش در مسابقات هنری مختلف، عنوان “صدای امید آذربایجان ” و نابغه موسیقی آذربایجان را نیز به او داده اند، میهمان تحریریه تبریزمن بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :