سیزدهم فروردین در تقویم روز طبیعت نام گرفته در این روز ایرانیان با رفتن به طبیعت و دوستی با محیط زیست به بدرقه نوروز می روند.

تبریزمن، سرویس عکس: همزمان با روز طبیعت و با وجود سرمای شدید هوا، مردم تبریز به دامان طبیعت رفتند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :