به گزارش تبریز من، همزمان با نیاز شدید گسترش فولاد تبریز به حمایت هواداران فوتبال در بازی خانگی مقابل صبای قمریال از ساعت ۱۷ امروز دسته دسته هواداران سرخ پوش تراکتورسازی وارد ورزشگاه اختصاصی بنیان دیزل گسترش فولاد میشوند.تا بدین لحظه نیمی از هوادراان حاضر در ورزشگاه را قرمز پوشان تشکیل داده اند.

گروهی از هواداران متعصب تراکتورسازی که معروف به تی تی ها نیز هستند با حضور چند صد نفری در گوشه ای از ورزشگاه به صورت ایستاده در حال تشویق آبی پوشان تبریزی هستند.

دیدار گسترش فولاد و صبای قم از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز در جال پیگیریست.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :