اقلیت‌های مذهبی تبریز در انتخابات امروز حضور پرتعداد و پررنگی داشتند.

تبریزمن، سرویس عکس: انتخابات هفتم اسفند از صبح امروز ساعت ۸ با حضور اقشار مختلف مردم و همچنین اقلیت های مذهبی تبریز آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

nejati (10 of 23)

nejati (9 of 23)

nejati (11 of 23)

nejati (12 of 23)

nejati (13 of 23)

nejati (8 of 23)

nejati (7 of 23)

nejati (6 of 23)

nejati (5 of 23)

nejati (4 of 23)

nejati (3 of 23)

nejati (2 of 23)

nejati (1 of 23)


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :