فرماندار شهرستان تبریز گفت: تا جمع بندی نهایی و صدور حکم شورای حل اختلاف حضور چهار عضو شورا در جلسات شورای اسلامی شهر تبریز منع قانونی ندارد.

به گزارش تبریزمن، دکتر رحیم شهرتی فر در خصوص جلسه شورای حل اختلاف گفت: جلسه شورای حل اختلاف با حضور استاندار آذربایجان شرقی، رئیس کل دادگستری استان و بقیه اعضای شورای حل اختلاف برگزار شد.

شهرتی فر افزود: در جلسه هیئت حل اختلاف موضوع غیبت بیش از دو ماه این اعضا و عدم حضور آنان در جلسات شورای شهر تبریز مطرح شد.

فرماندار شهرستان تبریز افزود: هیئت حل اختلاف برای تصمیم گیری در خصوص موجه یا ناموجه بودن این غیبت ها مقرر شد با کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص برسسی های بیشتری صورت گیرد و در صورت لزوم از دستگاههای دیگر نیز اطلاعات درخواست شود و در جلسه بعدی هیئت در این خصوص اتخاذ تصمیم شود.

شهرتی فر در خصوص زمان جلسه بعدی هئیت حل اختلاف نیز اظهار داشت: فرمانداری عضو هئیت حل اختلاف نیست اما به احتمال زیاد هفته آینده جلسه هئیت حل اختلاف برای تصمیمی گیری در خصوص این موضوع تشکیل خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت چهار عضو شورا و یک نفر عضو علی البدل حاضر در جلسات شورا اظهار داشت: تا کنون دو نفر علی البدل به شورای شهر معرفی شده بود که با توجه به حضور یکی از اعضای شورا تنها یک علی البدل در شورا حضور می یافت و زمانی که عضو اصلی شورا در جلسات حضور یافت  همان رویه قانونی اعمال می شود و طبق معمول عضو شورا می توانند در جلسه شورا حضور یابند و اعضای علی البدل باید منتظر تصمیم هئیت حل اختلاف باشند.

فرماندار تبریز در پایان گفت: ۴ عضو شورای اسلامی شهر تبریز تا زمان تعیین تکلیف هم از ناحیه دستگاه قضایی و هم هئیت حل اختلاف می توانند در جلسات شورای شهر تبریز حضور یابند و منع قانونی برای حضور آنان وجود ندارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :