شهردار تبریز طی نامه ای به وزرای کشور و تعاون، کار و امور جتماعی، خواستار حل مشکل بیمه تامین اجتماعی رانندگان کالا و بار شد.

به گزارش تبریزمن، در پی عدم ارسال لیست رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درونشهری تبریزاز سوی سازمان تامین اجتماعی کشور و مراجعات متعدد این قشر در راستای بهره مندی از تسهیلات بیمه تامین اجتماعی، دکتر صادق نجفی طی نامه ای به وزرای محترم کشور و تعاون، کار و امور اجتماعی،  خواستارحل مشکل این قشر زحمتکش گردید.

وی در این نامه، با اشاره به مستندات قانونی مصوب مجلس در خصوص مدیریت شهرداری بر حمل بار و مسافر درونشهری و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگان و نیز قانون هدفمند سازی یارانه ها، خواستار صدور دستور مساعد وزرای کشور و تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حمایت از رانندگان بار و مسافر درونشهری دارای پروانه از شهرداری، شد.

وی همچنین، با اشاره به این که، پذیرش اسامی رانندگان ازسوی مراجع مختلف و در نتیجه استفاده افراد فرصت طلب و سودجواز آن، منتهی به عدم ارسال لیست اسامی فوق گردیده، تنها مرجع قانونی  برای حل این امر را شهرداری ذکر نمود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :