به گزارش تبریزمن، هواداران تراکتورسازی در دنیا بی نظیر هستند. این را می توان در هر بازی و حتی جلسه تمرینی که اثری از تراکتورسازی وجود دارد به عینه دید.

روز گذشته و در اوج گرمای هوا بار دیگر هواداران پیر و جوان، سالم و عصا به دست و حتی معلول تراکتورسازی در کمپ اختصاصی حضور پیدا کردند تا نشان دهند در هر شرایطی یار و یاور تیم مورد علاقه خود خواهند بود.

DSC-22

DSC-23

IMG_9617


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :