به گزارش تبریزمن، از تیم گسترش فولاد محمد نصرتی، ترشیز و مهدی کیانی به سمت نیمکت تراکتورسازی رفته و با برخی بازیکنان خوش و بشی داشتند. نکته جالب اینکه مهدی کیانی با این کار خود زیر حرف خود – مبنی بر نرفتن به سمت نیمکت تراکتورسازی – زد.

شاهین ثاقبی و فریدکریمی نیز از تیم تراکتنورسازی به سمت نیمکت گسترش فولاد رفتند.

قبل از سوت آغاز مسابقه نیز حاضران در استادیوم یک دقیقه به خاطر شادروان مجید حمداد، پیشکسوت فوتبال آذربایجان سکوت کردند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :