دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور حکم مسؤلیت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس را صادر کرد.

به گزارش تبریزمن، اکبر ترکان در ۳۰ آبان ماه سالجاری با ابلاغ حکمی، احکام صادر شده در ۱۱ آبان ماه سالجاری را کان لم یکن عنوان کرد.

حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای جمشید تقی زاده بر اساس مذاکرات انجام شده، بموجب این ابلاغ حکم شماره ۲۸۵۶/۱۰/۹۴۲ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۴ کان لم یکن تلقی می گردد.

رونوشت: جناب آقای عرب باغی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد ارس برای انجام وظیفه به موجب ابلاغ شماره ۲۵۱/۱۰/۹۲۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ ./


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :