مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در آیین تجلیل از خبرنگاران و همکاران معاونت خبر این مرکز، عزت نفس، تعهد، تقوا و رعایت اصول حرفه ای را ارکان فعالیت خبرنگاری و عوامل جلب و حفظ اعتماد مخاطبان و تاثیرگذاری بر آنها دانست.

به گزارش تبریزمن، لطیفی گفت: کار خبرنگاران، به عنوان ناظران تیزبین جامعه و نگهبانان منافع عمومی، بیان مشکلات و مسائل مردم و جامعه با رعایت قواعد حرفه ای و اخلاقی این عرصه است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، رسانه را پلی بین مردم و مسئولان عنوان کرده و بیان خدمات، تلاش ها و دستاوردهای دولت به مردم را در بخشهای خبری امری ضروری دانست. لطیفی در عین حال پیگیری مسائل و مشکلات مردم از طرف مسئولان را عامل افزایش اعتماد مردم به مسئولین و رسانه دانسته و در این زمینه در عین طرح مطالبات مردم ، رعایت شأن و حرمت نهادها و مسئولین نظام اسلامی را مورد تاکید قرار داد .

معاون خبر صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی هم در این مراسم گفت : در آخرین نظرسنجی به عمل آمده از مردم تبریز در اسفند ۱۳۹۳ ، بخش خبری ساعت ۲۳ سیما ۹۶ درصد ببیننده داشته و ۸۶ درصد از آنها به میزان « زیاد و خیلی زیاد » به اخبار این بخش خبری اعتماد داشته اند .

به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی صادقی افزود : در ارزیابی برنامه های صدا و سیما در کل کشور، واحد خبر صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در مجموع عملکردها در بین مراکز استانی صدا و سیما در رتبه سوم قرار دارد.

 

1 2 4 5


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :