رئیس جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: بنزین ۷۰۰ تومانی تا پایان آبان ماه اعتبار دارد و تمدید نمی‌شود.

به گزارش تبریزمن، بیژن حاج محمد رضا رئیس جایگاه‌داران سوخت کشور در خصوص بنزین ۷۰۰ تومانی اظهار داشت: با توجه به اینکه بنزین ۷۰۰ تومانی به مدت سه ماه از سوی مسئولین تمدید شد و تصور بر این است که این مهلت زمانی که تا پایان آبان ماه سال جاری بود تمدید نشود.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۴۵۰ میلیون لیتر بنزین ۷۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت باقی مانده است که از اول آذر ماه در صورت تمدید نشدن به قیمت ۱۰۰۰ تومان در جایگاه‌ها عرضه خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :