در حالی که بارش پیوسته برف از شب گذشته چهره تبریز را سفیدپوش کرده است خدمات شرکت اتوبوسرانی به شهروندان تداوم دارد.

به گزارش تبریزمن، علیرغم بارش برف و سردی هوا، اتوبوسرانان شرکت واحد تبریز همچنان بدون وقفه به ارائه خدمات به شهروندان ادامه میدهند.

استفاده شهروندان از ناوگان حمل ونقل عمومی در مواقع بارش برف و باران در کاهش ترافیک بسیار حائز اهمیت است.

کاهش ترافیک در مواقع بارش برف و باران می تواند موجب تسریع در دیگر خدمات شهرداری نظیرعملکرد برف روبی خیابانها می شود.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :