به گزارش تبریزمن، همزمان با مصاف حساس تراکتور و نفت در تبریز، نیروی انتظامی و یگان ویژه آذربایجانشرقی در اقدامی شایسته با ارائه خدمات مختلف به هواداران از مشکلات موجود در ورزشگاه کاسته است.

ارائه خدمات پزشکی و معاینه هواداران از سوی کادر پزشکی و درمانی ناجا و برپایی ایستگاه صلواتی و پخش مواد غذایی در بین هواداران از کارهای امروز نیروی انتظامی است که با استقبال خوب هواداران همراه بوده است.

Photo May 15, 5 13 54 PM Photo May 15, 5 13 58 PM (1) Photo May 15, 5 13 58 PM Photo May 15, 5 14 38 PM Photo May 15, 5 17 00 PM Photo May 15, 5 18 06 PM


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :