مدیرکل پذیرش و اعزام سازمان حج و زیارت اعلام کرد: تا پایان امروز تنها دوازده هزار زائر ایرانی ، عوامل اجرایی کاروان ها و ستاد اجرایی حج در مکه باقی خواهند ماند و بیش از ۸۰ درصد به مقصد مدینه منوره و جده رهسپار و از مکه مکرمه خارج می شوند.

به گزارش تبریزمن، تا پایان امروز ۵۲ هزار حاجی ، عوامل کاروان ها و نیروهای ستادی حوزه حج از مکه خارج می شوند.

وی با بیان اینکه ۲۸ هزار زائر و عوامل و نیروهای ستادی درقالب ۲۰۱ کاروان با ۸۵ پرواز از جده به میهن اسلامی باز می گردند، گفت: ۲۳ هزار و  ۳۹۲ زائر مدینه بعد نیز در قالب ۱۷۳ کاروان به شهر پیامبر اعزام می شوند.

مدیرکل پذیرش و اعزام سازمان حج وزیارت اضافه کرد:تا پایان وقت امروز همچنین ۱۱۷۴۴ حاجی با ۴۸ پرواز در قالب ۸۶ کاروان به ایران منتقل می شوند.

سرخوش تاریخ پایان پروازهای جده به مقصد ایران را۲۰ مهر ذکر کرد و گفت :پرواز های مدینه بعد هم بیست و پنجم مهر پایان می یابد و هر دو پرواز آخر از جده و مدینه به مقصد تهران انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پروازهای بازگشت حجاج نیز به ۱۹ ایستگاه پروازی انجام می شود اظهار داشت: تا کنون به شش ایستگاه زنجان ، کرماشاه، بوشهر ، یزد ، بندرعباس و اردبیل پرواز بازگشتی صورت نگرفته است.

تعداد زائران ، عوامل اجرایی و نیروهای ستادی حوزه حج امسال ۶۴ هزار نفر اعلام شده است.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :