تبریزمن، باراش شدید باران و تگرگ که باعث بوجود آمدن سیل شد، خساراتی را به شهرستان شبستر وارد کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :