مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز هم به عنوان عضو مهمان، پس از استماع سوالات مختلف اعضای شورای شهر در خصوص پیشرفت های حاصل شده خطوط مترو گفت:نوسان در قیمت ارز باعث شده بود تا قرارداد مربوط به انجام عملیات احداث خط ۲ متروی تبریز با مشکل روبرو شود اما با این حال، دستگاه TBM به دلیل مشکلات فنی روزانه ۱۵ متر حفر نموده و پس از یک ماه فعالیت، در حدود همین مقدار نیز مورد تعمیر و نگهداری قرار می گیرد تا مجددا آماده کار گردد.


به گزارش تبریزمن، پشمینه آذر افزود:حدود یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا خط یک متروی تبریز به پایان رسد و این امر می تواند تا پایان سال آینده محقق گردد به شرطی که اعتبارات مورد نیاز این پروژه بزرگ در موعد مقرر تحقق یابد.

 

وی اضافه کرد:تا به امروز مبلغ ۱۸۹ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان برای این طرح هزینه شده است که حدود ۵۳ میلیارد تومان آن مربوط به مساعدت های دولتی می باشد و پیش بینی می شود خط ۲ متروی تبریز در سال ۹۹ به بهره برداری کامل برسد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :