به گزارش تبریزمن،در دنیایی که زندگی می کنیم، پدیده هایی وجود دارند که خیلی آهسته رخ می دهند. مثل حرکت ابرها. اما با استفاده از تکنیک عکاسی تایم لپس یا مرور زمان، می توان از وقایع آهسته را در قاب یک تصویر واحد ثبت کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :