به گزارش تبریزمن، اولین نشست علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی با حظور دکتر فریدون بابایی اقدم عضو محترم شورای شهر، دکتر خلیلی سرپرست سازمان توسعه گردشگری و مهندس رضا پاک نهاد مدیر عامل سازمان فن آوری برگزار گردید.

در این نشست خلیلی سرپرست سازمان توسعه گردشگری از روئسا و اساتید دانشگاه تبریز، اساتید درگذشته دانشکده جغرافیا زنده یاد دکتر شکوهی، ربیعی، علیزاده، مسعودی فر و فرید و اساتیدی که به درجه بازنشستگی نائل شده اند تشکر فراوانی نمود.

رضا خلیلی ضمن توضیح قسمت GIS برنامه مسافر تبریز به منظور مسیریابی و نشان دادن بهترین و نزدیک ترین مسیرهای شهر و استقبالی که مسافران و میهمانان نوروزی از اولین اپلیکیشن داشتند، قول تور تبریزگردی رایگان به دانشجویان دانشکده جغرافیا را داد.Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :