به گزارش تبریزمن، مهرداد بایرامی مهاجم تیم تراکتورسازی که در بازی سپاهان نیز جزء نفرات اصلی در ترکیب سرخ پوشان حضور داشت، به دلیل ضرب دیدگی و پیچ خوردگی از ناحیه پا، دچار مصدومیت جزئی و ورم شد.

همچنین شجاع خلیل زاده که به دلیل مصدومیت شدید از ناحیه پا مدتی بود زیر نظر تیم پزشکی به تمرین می پرداخت، از همان ناحیه دوباره دچار مصدومیت شده است.

این دو بازیکن دیروز به همراه دیگر بازیکنان استراحت کرده و زیر نظر کادر پزشکی به فیزیوتراپی و آب درمانی پرداختند.

همچنین در تمرین امروز نیز به صورت انفرادی زیر نظر کادر پزشکی تمرین کردند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :