چند مدل خودرو هستند که  وقتی برای نصب پلاک بر روی آنها اقدام می کنید با هیچ مکانی برای این کار در سپر مواجه نمی شویم.
به گزارش تبریزمن، یکی از این خودروهای لوکسی که جای مناسبی برای نصب پلاک ندارد لکسوس است  در این خودرو برای نصب پلاک  واقعا با مشکل مواجه می شوید.

خودروی لوکس در ایران که جای نصب پلاک ندارد (+عکس)
این خودرو جای مناسبی برای نصب پلاک  ندارد
خودروی لوکس در ایران که جای نصب پلاک ندارد (+عکس)


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :