تبریزمن، دنیای فانتزی حس دلنشینی به افکار ما می‌دهد. دنیای کوچک و فانتزی با رنگ‌ها و جلوههای چشمنواز یک رویای دست نیافتنی است که در زندگیمان همیشه آن را در گوشهای از افکار خود می‌بینیم ولی ساده از کنار آن می‌گذریم.

در این مجموعه عکس با استفاده از تکنیک پرسپکتیو و نزدیکی دوربین به سوژه این حس وجود میآید که نگاه ما را وارد دنیای کوچک و فانتزی می‌کند و تشخیص ما را در مقابل واقعیت دچار ابهام می‌کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :