قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، گفت: فعالیت داروخانه هلال احمر بشردوستانه است و رقیبی برای داروخانه های بخش خصوصی نیست.

به گزارش تبریزمن، شدکتر علی خدادادی در حاشیه بازدید از داروخانه هلال احمر خوزستان اظهار کرد: هلال احمر مأوا و تکیه گاه معنوی مردم و چشم امید بسیاری از نیازمندان به هلال احمر است و می تواند زمینه ساز تسکین آلام نیازمندان باشد.

وی افزود: انتقال مکان داروخانه هلال احمر به کیانپارس موجب بهبود وضعیت کیفی آن شده است اما متأسفانه داروخانه هلال احمر به شکل سلبی و صنفی و رقیب بخش خصوصی دیده می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: توجه به بحث دارو در داروخانه هلال احمر جنبه تجاری ندارد و هیچگاه حاضر نیستیم موجب ایجاد مشکل برای همکاران خود در بخش خصوصی شویم در حالی که داروخانه هلال احمر داروها را با سود کمتر و زیان دهی به دست نیازمندان می رساند.

خدادادی با اشاره به اینکه هر مدیری بخواهد کار توسعه ای انجام دهد، تنگناها و مشکلاتی پیش رو خواهد داشت، ادامه داد: یکی از برنامه های امسال جمعیت هلال احمر خوزستان، آموزش های ضمن خدمت با هدف روزآمدسازی کارکنان و با توجه به کمبود نیروی نیروی تخصصی در هلال احمر است که با اجرای فعالیت های آموزشی و پژوهشی برطرف خواهد شد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :