گروه تروریستی داعش امروز( یکشنبه) ۱۵ نفر، ازجمله تعدادی از اعضای خود را در استان کرکوک در شمال عراق سربُرید.

به گزارش تبریزمن، به نقل از سومریه نیوز؛ هشت نفر از اعدامی ها عضو داعش بودند و اتهام های آنها جاسوسی و فرار از میدان درگیری های غرب استان کرکوک بود.

هفت نفر از اعدامی ها هم شهروندان عادی بودند که در شهر حویجه در ۵۵ کیلومتری جنوب غرب شهر کرکوک زندگی می کردند و همه اعدامی ها در میدانی در مرکز شهر حویجه سربریده شدند.

اتهام شهروندان عراقی همکاری با نیروهای ارتش بود.

داعش در استان کرکوک به علت شکست های سنگین و پیاپی و انهدام تعداد بسیاری از مواضعش خصوصاً در جنوب غرب این استان دچار ضعف شده است و عواملش روحیه خود را از دست داده اند.

شهر حویجه و مناطق الرشاد، الزاب، الریاض و العباسی در جنوب غرب استان کرکوک از روز دهم ژوئن ۲۰۱۴ تحت تصرف داعش است و تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار نفر از مردم این مناطق به شهر کرکوک فرار کرده اند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :