والدین او با شش پزشک مشاوره کرده اند اما هیچ کدام درمانی برای آن نداشتند. برخی می گویند شاید حساسیت یا ویروس و برخی آن را واکنش عصبی می دانند. جالب است بدانید تنها زمانی که با مصرف بنادریل به خواب می رود، عطسه نمی کند. البته وقتی به موسیقی گروه بیتلز گوش می دهد، اندکی حالش بهتر می شود.

به گزارش تبریزمن،این دختر ۱۲ ساله اهل آنگلتون تگزاس از عارضه خاصی رنج می برد که باعث شده لذتی از دوران نوجوانی خود نبرد. این بیماری عجیب سه هفته پیش شروع شد. او در حال بازگشت از کلاس موسیقی کلارینت بود که عطسه ها شروع شدند. در ابتدا تصور می کرد که شاید حساسیت باشد و یا شاید قسمت دهنی فلوتش را نشسته است ولی موضوع فراتر از آن بود. کار به جایی رسید که هر ۱ دقیقه ۲۰ بار عطسه می کرد. اخیرا نیز آنقدر وضعیت او وخیم شده است که دیگر نه به مدرسه می رود و نه به کلاس موسیقی.

دختری که در روز 12 هزار بار عطسه می کند (+عکس)

والدین او با شش پزشک مشاوره کرده اند اما هیچ کدام درمانی برای آن نداشتند. برخی می گویند شاید حساسیت یا ویروس و برخی آن را واکنش عصبی می دانند. جالب است بدانید تنها زمانی که با مصرف بنادریل به خواب می رود، عطسه نمی کند. البته وقتی به موسیقی گروه بیتلز گوش می دهد، اندکی حالش بهتر می شود.

این نوجوان می گوید: انجام دادن کارهای روزمره برایم سخت شده است. شکمم دائم درد می گیرد، پاهایم ضعیف اند و به ندرت می توانم چیزی بخورم.

دختری که در روز 12 هزار بار عطسه می کند (+عکس)

دختری که در روز 12 هزار بار عطسه می کند (+عکس)


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :