عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: هیچ کس از ضعف تیم تراکتورسازی صحبت نمیکند و این درست نیست که همیشه با فرضیه توطئه با مسائل برخورد کنیم.

به گزارش تبریزمن، علی شیاری در تذکر پیش از دستور جلسه امروز شورای شهر گفت: از همه میخواهم مطالب را به گونه ای نقل نکنند که باعث کمرنگ شدن حضور مردم در مراسم استقبال از رئیس جمهور شود.وی ادامه داد: چرا هیچ کس از ضعف تیم تراکتورسازی در دفاع و دروازبانی صحبت نمیکند؟ این درست نیست که همیشه با فرضیه توطئه به قضایا نگاه کنیم.

شیاری با بیان اینکه شورای چهارم شورای هبه نام گرفته تصریح کرد: در جلسه گذشته طرح دوفوریتی امضا کردیم که اختیارات ماده ۱۶ و ۱۷ کلا به شهردار واگذار شود و ببینیم در ادامه آیا حرفی برای گفتن خواهیم داشت یا نه؟ اگر اعضای شورا بر نظر خود استوار هستند بر این طرح پافشاری کنیم.

شیاری در پایان تاکید کرد: در حوزه مترو مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان مورد بحث است ولی کل ماده ۱۶ و ۱۷ ؛ چهار میلیارد تومان است ولی اصلا توجهی به آن ۵۰۰ میلیارد تومان نمی شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :