به گزارش تبریزمن، در اواخر تمرین امروز تراکتورسازان، حمزه یونس با تونی جر و بحث کرده و سرمربی تیم نیز به وی گفته است که سرد نکرده و به خانه برود. همچنین در برخی از سایت ها نیز نوشته شده است حمزه یونس با سروش رفیعی درگیر شده است.

ایوب ذوالفقاری در خصوص درگیری حمزه یونس گفت: درگیری نبود، حمزه یونس از تونی اولیویرا اجازه گرفت تا در آخر تمرین سرد نکرده و به رختکن برود که تونی نیز اجازه داد. مشکل خاصی وجود نداشت و به نظر من رسانه های این موضوع را بزرگ می کنند.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :