دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان در حالی این روزها سرخ شده است که این روند از سال ۱۳۸۹ همزمان با آغاز فصل گرما صورت می گیرد.

به گزارش تبریزمن، این پدیده از اواخر هفته گذشته از سواحل دریاچه ارومیه در حوزه آذربایجان شرقی آغاز شد و کم کم همه دریاچه را فرا گرفت، اتفاقی که برخی کارشناسان از آن به عنوان شکوفایی جلبکی و در اصطلاح، کشند قرمز یاد می کنند.

برخی کارشناسان علت این امر را ورود پساب های حاوی مواد مغذی به ویژه پساب های حاوی ازت و فسفر به محیط های کم عمق دریاچه ارومیه می دانند که اغلب از طریق زهابهای کشاورزی و فاضلاب های شهری و صنعتی به دریاچه ریخته می شود.

در حالیکه برخی شایعات از بروز پدیده شکوفایی جلبکی یا کشند قرمز در دریاچه ارومیه خبر می دهند اما عده ای دیگر از کارشناسان در برابر این اظهارنظرها واکنش نشان داده و ایجاد این پدیده را رد می کنند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :