به گزارش تبریزمن، مسئولین ورزشگاه آزادی ساعت ۱۵ را زمان باز شدن در های ورزشگاه گفته بودند ولی با توجه به حضور بیش از حد انتظار هواداران تراکتورسازی، در های استادیوم زود تر باز شد.

بیش از ۵ هزار هوادار تراکتور در بیرون استادیوم حاضر هستند و با بازشدن در های استادیوم با سر دادن شعار های قهرمانی به سمت سکو ها می روند.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :