معاون وزیر صنعت از دستور رئیس جمهور برای حمایتی از واحدهای صنعتی خبر داد.

به گزارش تبریزمن،  سیدمحمد علی سید ابریشمی با اشاره به نیاز واحدهای صنعتی به نقدینگی خاطرنشان کرد: براساس تصمیم اخیر رئیس جمهور، مقررشد، هم شورای پول و اعتبار و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی های لازم  در جهت حمایت از واحدهای صنعتی را انجام دهند، هرچند شرایط اقتصادی کشور هنوز مناسب نیست اما سعی دولت برحل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی قراردارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تسهیلات از سه بخش تشکیل شده است، وجوه تسهیلات، نرخ سود تسهیلات وتامین وثیقه ضمانتنامه آن  گفت:  سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران از طریق صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک واعتبارات دراختیار تلاش می کند  تا اقدامات لازم جهت تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات  را انجام دهد.

وی با تاکید براینکه امیدواریم بانک ها  نیز حمایت لازم را از تولید انجام دهند، خاطر نشان کرد: در تفاهم نامه ای که با بانک صنعت ومعدن منعقد شد  ، قرار  است  تسهیلاتی به واحدهای صنعتی ارایه شود، همچنین از طریق صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نیز شرایط برای تسهیل صدور ضمانت نامه بانکی برای واحدهای تولیدی ایجاد شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران، توجه به کیفی سازی و توسعه شهرکهای صنعتی موجود را ازاولویت های سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران برشمرد وگفت:با وجود کمبودها   و نواقصی که در شهرک صنعتی عجب شیر ومراغه وجوددارد این شهرکها  ازجایگاه قابل قبولی از حیث زیر ساخت های صنعتی  برخوردار بوده و خوشبختانه مشکل کمبود آب، برق و گاز در این شهرکها وجود ندارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :