به گزارش تبریزمن، فرمانده سپاه ملکان از دستگیری ۴۸ تبعه خارجی در شهرستان ملکان خبر داد.

سرهنگ جواد اکبری اظهارکرد: طی اقدامات انجام شده و در راستای حفظ امنیت در منطقه، ده‌ها نفر از اتباع کشورهای خارجی توسط نیروهای بسیجی دستگیر شدند.

وی هویت دستگیرشدگان را اتباع کشورهای افغانستان دانست و گفت: چهار نفر در تور ایست بازرسی بسیج و ۴۴ نفر مابقی نیز در حال تردد در منطقه توسط ماموران دستگیر شدند.

فرمانده سپاه ملکان با بیان اینکه دستگیرشدگان هیچ وابستگی به گروه‌های خاص از جمله داعش و تکفیری‌ها نداشتند، اظهارکرد: طبق بازجویی‌های به عمل آمده، این افراد از اقشار فقیر افغانستان بوده و در حال تردد و قاچاق‌شدن به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی و همسایه ایران برای کار و کسب درآمد بودند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :