به گزارش تبریزمن، بعد از چندین سال آوارگی و بلاتکلیفی تیم فوتبال ماشین سازی و شروع حمایت های شهرداری و شورا از قدیمی ترین باشگاه شمالغرب کشور در طی فصل اخیر که منجر به زنده شدن دوباره سبزقبایان آذربایجان و آشتی دوباره هواداران با ورزشگاه پیر باغشمال در طی چند ماه گذشته، دیگر خیال هواداران در مورد وضعیت ماشین سازی محبوب راحت شده بود.

ماشین سازان که با حمایت شهردار تبریز و اعضای شورای شهر توانست حضور قدرتمندی در لیگ دسته دو داشته و دوباره نام این تیم قدیمی بر سر زبان ها بیوفتند، در تصمیمی از سوی شورای ورزش شهرداری باز هم جان دوباره ای گرفت تا با تصمیم مدیران شهرداری و شورا ، فصل /اینده با ادغام تیم های فوتبال شهرداری و ماشین سازی  در لیگ دسته یک شاهد حضور ماشین سازی با بودجه ی شهرداری باشیم تا قدیمی ترین و یکی از پرهوادارترین تیم های منطقه دوباره به روزهای اوجش برگردد.

ماشین سازی

حال که میرفت یواش یواش خیال ورزش دوستان از مشکلات ماشین سازی راحت شود، خبرهای موثقی به گوشمیرسد که دوباره میتواند اسباب نگرانی هواداران را فراهم سازد.

طبق اخبار شنیده شده این روزها برخی دلسوزنماهای فوتبال و ورزش استان با تشکیل جلسات متعدد ولی مخفی! بدنبال پیدا کردن مشتری برای ماشین سازان و فروش دوباره این تیم هستند.کاری که طی چند سال گذشته بیشترین ضربه را به قدیمی ترین تیم فوتبال شمالغرب کشور زد و این تیم را تا پای نابودی جلو برد.

ماشین سازی 1

برخی شنیده ها خبر از ناراحتی برخی آقایان در ورزش استان از وجود حمیات های شهرداری از ماشین سازان را میدهد.حمایت هایی که توانست دل هواران را دوباره شاد کند.

طبق شنیده ها از منابع نیمه موثق! این روزها بعضی ها بدنبال قانع کردن مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر برای فروش امتیاز اشین سازی هستند که امیدواریم خبری دروغ و کذب بوده و به هیچ وجه حقیقت نداشته باشد.

ماشین سازی شهرداری تبریز

شنیده میشود هواداران این روزها با شنیدن این اخبار به شدت ناراحت شده و اعلام نموده اند در صورت ادامه فعالیت برخی آقایان مثلا دلسوز فوتبال استان طی بیانه ای صراحتا از اشخاصی که میخواهند به فوتبال استان و ماشین سازی ضربه بزنند ، نام خواهند برد.امید است این اتفاق نیافتد و نام هیچ کس هم شنیده نشود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :