به گزارش تبریزمن، بنا به صلاحدید کادر فنی تیم ملی تیر اندازی با کمان جانبازان و معلولین کشور فرزانه عسگری بانوی تیر انداز استان به اردوی تیم ملی تیر و کمان جانبازان و معلولین کشور دعوت شد.

لازم به ذکر است که اردوی آمادگی تیم ملی تیر اندازی با کمان جانبازان و معلولین کشور از پنجم مرداد ماه سالجاری به مدت ده روز در تهران برگزار میگردد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :