به گزارش تبریزمن، مسابقات آزاد بین المللی جام ابن سینا، از یازده شهریور آغاز شده و تا هجدهم این ماه در همدان ادامه خواهد داشت.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :