دوره مربیگری آب های خروشان ( اسلالوم ) در مراغه و به صورت عملی برگزار شد.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: مربی فدراسیون جهانی توماس راست و مسئول کمیته اسلالوم نیز کتایون اشرف است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :