رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری تبریز از تدوین و برنامه ریزی رشته های کوتاه مدت به صورت تک پودمان در قالب دوره های سه و چهارماهه در این مرکز علمی خبر داد.

به گزارش تبریزمن، دکتر علیرضا سلطانی این مطلب را در برنامه شهریمیز اعلام کرد و گفت:  به دلیل پیچیدگی و گستردگی خدمات شهری، تعدادی رشته ی کوتاه مدت بصورت تک پودمان در قالب دوره های سه و چهار ماهه در دست تدوین  و برنامه ریزی می باشد  که لازمه شرکت در این دوره ها داشتن تخصص و زمینه ذهنی قبلی  و تحصیل در رشته مرتبط با دوره است .

وی در ادامه سخنانش با تاکید بر تاثیر میزان آموزش کارمندان شهرداری در خدمت رسانی به شهروندان گفت: مراکز علمی کاربردی با توجه به پتانسیل های موجود  در مجموعه ، بستر سازی های انجام یافته در حوزه کاری و در راستای آموزش نیروهای متخصص نسبت به درخواست رشته های تحصیلی اقدام می نمایند .

سلطانی  اظهار داشت: مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز نیز در راستای تامین اهداف سازمانی ، نیازهای شغلی مجموعه و شهروندان عزیز تعدادی رشته ی تحصیلی هم سو و هم جهت تدوین و به آموزش در این زمینه پرداخته است .

رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری تبریز در پایان سخنانش جایگاه ایران را در تولید علم در جهان شانزدهم و در خاورمیانه رااول عنوان کرد و افزود: ارتقاء سطح دانش پرسنل شهرداری منجر به نوآوری و کاهش هزینه ها می شود که بازتاب آن در رفتار افراد و محیط پیرامون دیده خواهد شد .

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :