وزیر ورزش و جوانان گفت: یکی از اولویت های مطرح شده در دولت یازدهم افزایش سطح مشارکت اجتماعی به ویژه جوانان است که سبب انسجام اجتماعی شده و آحاد جامعه را به یکدیگر متصل می کند.

به گزارش تبریزمن،  محمود گودرزی در سومین گردهمایی مسئولان امور جوانان کشور که روز پنجشنبه در محل پیست اسکی دیزین برگزار شد، با اشاره به اینکه باید یک اراده و عزم ملی در حوزه جوانان جهت حل و فصل مسائل آنها وجود داشته باشد، افزود: این رویکرد تنها با ایجاد فضای ملی گفتمان در کشور محقق می شود.

وی ادامه داد: جلوگیری از انتقال سرمایه های حوزه ورزش و جوانان به سمت افرادی خاص در این دوره وزارت صورت گرفته که این امر به شدت از سوی افرادی مورد انتقاد قرار گرفته است.

گودرزی گفت: موضوعات جوانان زمانی که به عنوان یک گفتمان قالب مطرح شود منجر به توجه ویژه سیاست مداران و سران کشور خواهند داشت.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه حکومت ها به دنبال سرمایه اجتماعی هستند، اضافه کرد: به منظور توسعه اجتماعی هر چه از مردم در حوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازی استفاده شود، سرمایه انسانی رشد کرده و تولید ثروت می شود.

وی گفت: در دوران جنگ انسجام و سرمایه اجتماعی بستر مقابله با تهدیدات را فراهم کرد و اکنون در سایه همان سرمایه در امنیت به سر می بریم.

گودرزی افزود: برای افزایش مشارکت اجتماعی با گسترش مشارکت نهادمند اجتماعی توسعه کمی سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی صورت می گیرد و برای تحقق شعار ایجاد مشارکت اجتماعی باید سازمان های مردم نهاد را توسعه دهیم.

وی با اشاره به اینکه برای تحقق مشارکت اجتماعی باید با نیروی انسانی قوی و آموزش دیده اقدام کرد، افزود: در این زمینه طرح دستیاران جوان مطرح شد که دولت نیز با نظر مثبت به این امر توجه داشت.

گودرزی افزود : تصور دولت نهم و دهم برای اشتغالزایی به اشتباه ایجاد اشتغال مازاد بود، از این رو تعدادی نیروی کار فاقد تخصص در دستگاه های دولتی استخدام شده و به مدت ۳۰ سال باری به دوش دولت محسوب می شوند.

وی گفت: طرح دستیاران جوان به دیوار محکمی خورده و متوقف شده است و دولت ظرفیت استخدامی ندارد و این فضای مسدود و محدود برای جوانان ادامه خواهد یافت. از این رو نیاز است در اسرع وقت چاره ای اندیشیده شود.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه ورزش جز کوچکی از نیازمندی های جوانان و سایر آحاد جامعه است، افزود: تحول فکری عجیبی در دهه اخیر رخ داده به نام فضای مجازی که به جامعه سایه انداخته است و اثرات خود را به مناسبات اجتماعی می گذارد که اگر در جهات مثبت و صحیح استفاده شود مثمر ثمر خواهد بود.

وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: در حوزه رسانه و سواد رسانه ای باید دانش افزا شویم و در این رابطه ملزومات فراهم شده و در جهت کسب برای این جامعه جوان باید تلاش کنیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :