به گزارش تبریزمن، دومین بازارچه هنری آسمان در تبریزگشایش یافت، در این بازارچه تمامی آثار هنرمندان با موضوعات مختلف به نمایش گذاشته شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :