سمپوزیوم مجسمه تبریز به مدت ۲۲ روز از اول شهریور تا ۲۲ شهریور برگزار  میشود که ۳۲ مجسمه از این سمپوزیوم عاید تبریز خواهد شد .


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :