با برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه سازمان شهرهای متحد و حکومت‌های محلی منطقه غرب آسیا و خاورمیانه (UCLG MEWA)، دکتر نجفی به عنوان نایب‌رییس کمیته محیط زیست این سازمان انتخاب شد.

به گزارش تبریزمن،اعضای هیئت‌رییسه سازمان شهرهای متحد و حکومت‌های محلی منطقه غرب آسیا و خاورمیانه (UCLG MEWA) در دومین نشست کمیته محیط زیست این سازمان در استانبول ترکیه، شهردار تبریز را با حداکثر آرا، به عنوان نایب‌رییس کمیته محیط زیست این سازمان برگزیدند.

یادآور می‌شود دکتر نجفی، نماینده شهرداران کشورمان، ماه گذشته طی انتخابات سازمانی، به عنوان عضو هیئت رییسه سازمان شهرهای متحد و حکومت‌های محلی منطقه غرب آسیا و خاورمیانه (UCLG MEWA)انتخاب شده است.

در نشست اخیر کمیته زیست‌محیطی این سازمان، تبریز، به عنوان میزبان سومین نشست این کمیته در سال ۲۰۱۸ میلادی انتخاب شده است.

سازمان شهرهای متحد و حکومت‌های محلی (UCLG) گسترده‌ترین تشکّل در حوزه حکمرانی و مدیریت شهری در جهان است که از آن به عنوان «مجمع شهرداران و مقامات شهری جهان» مورد تایید سازمان ملل متحد نیز یاد می شود. بیش از ۳ هزار شهر از سراسر جهان در این مجمع عضویت دارند.

شهردار تبریز پیش از این به عنوان مدیر اطلس‌ شهرهای‌ اسلامی انتخاب و در مقر اصلی سازمان ملل متحد معرفی شده است.

2450


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :