به گزارش تبریزمن، جدال تیمهای ثامن مشهد و شهرداری تبریز با حساب ۸۴بر۶۸ به سود ثامن  تمام شدتا شاگردان افرادی هم نخستین باخت خود را تجربه کنند.

501b786ead330699441e5767d8541d16 a6e79dd27a7474443473aefa2c73ce55 b3e4371188a3441a2c11acafbd3fe8a9 bd4a0c7ef431b085c83fb284a6b33700 dae47b18e418bf9f60a7e63830cf54ec ea4747a1fce6bdf2f2de684bc9cc4d36 f0f515595bc87154d0a8c8e4f06207fa fb7688d3551ddd9c9203aff20202396b


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :