به گزارش تبریزمن، تیم والیبال شهرداری تبریز با شکست مقابل ثامن الحجج خراسان، از رسیدن به مرحله نهایی لیگ برتر والیبال باز ماند.

1456123021743_Amir Harirchi -1 1456123021899_Amir Harirchi -2 1456123022289_Amir Harirchi -3 1456123022429_Amir Harirchi -4 1456123022601_Amir Harirchi -5 1456123022773_Amir Harirchi -6 1456123022944_Amir Harirchi -7 1456123023069_Amir Harirchi -8 1456123023241_Amir Harirchi -9 1456123023397_Amir Harirchi -10 1456123023599_Amir Harirchi -11 1456123024192_Amir Harirchi -12 1456123024972_Amir Harirchi -13 1456123025144_Amir Harirchi -14 1456123025300_Amir Harirchi -15 1456123025440_Amir Harirchi -16 1456123025596_Amir Harirchi -17 1456123025752_Amir Harirchi -18 1456123025908_Amir Harirchi -19 1456123026064_Amir Harirchi -20 1456123106186_Amir Harirchi -21 1456123106591_Amir Harirchi -22


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :