سید حسن خمینی در وزارت امور خارجه حضور یافت تا با وزیر امور خارجه، معاونان، مدیران و کارکنان این وزارتخانه دیدار کند.

اخبار تکمیلی از حضور سید حسن خمینی در وزارت امور خارجه متعاقبا ارسال خواهد شد.

1465207165791_photo_2016-06-06_14-22-36


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :