شهرداری منطقه ۹ و مجری پروژه پارک آبی با همتی جدی قدم های جدیدی درخصوص اجرای این پروژه برداشته اند.

به گزارش تبریزمن، حمید شاهوردی شهردار منطقه ۹ در بازدیدی که از پروژه مسجد و پارک آبی به عمل آوردند از نزدیک در جریان علل توقف پروژه قرار گرفتند و طی مذاکراتی که فی ما بین شهردار و پیمانکار پروژه انجام شد مقرر گردید هم پیمانکار و هم سازمان شهرداری به کمک هم این پروژه را که آبروی شهر اولین ها و نیز بزرگترین پروژه شهرک خاوران نیز می باشد را هرچه زودتر به سرانجام برسانند.

پارک آبی خاوران

گفتنی است راه دسترسی به پارک با پیمانکاری شرکت آتیه سازان هموار خواهد شد و بعد از طی مراحل قانونی خیابان ۲۴ متری و ۱۸ متری فرا منطقه ای اجرائی خواهد شد.

مهندس شاهوردی در پایان سخنان خود گفت: روانه ساختمانی پارک به دلیل برخی مشکلات تاکنون صادر نشده بود که تا پایان این ماه پروانه آن این مشکلات رفع و پروانه صادر خواهد شد.

همچنین مجری پارک آبی متعهد شد بعد از مجتمع تجاری خدماتی در کنار پارک آبی ایجاد نماید هرچه زودتر برای اخذ پروانه مسجد آبی نیز اقدام و مراحل قانونی را طی نماید.

که امید است هرچه زودتر شاهد بهره برداری از این پروژه عظیم شهرک خاوران باشیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :